Sprawdź ofertę

Poradnik.
Jak szukać pracy?

czytaj więcej
Zanim zaczniesz szukać pracy
Co należy zrobić zanim przystąpisz do poszukiwania pracy?

Informacje o wolnych miejscach pracy
Jak i gdzie szukać informacji o wolnych miejscach pracy?

Jak poprawnie napisać CV?
CV to Twoja wizytówka zawodowa - dowiedz się jak je poprawnie napisać.
Wzory CV
Pamiętaj - CV jest Twoją wizytówką! Pobierz jeden z naszych wzorów.
Jak poprawnie napisać listy motywacyjny?
List motwacyjny daje Ci możliwość zaprezento-wania swoich zalet.
Przed rozmową kwalifikacyjną
Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej to wstęp do powodzenia na rozmowie.
Rozmowa kwalifikacyjna
Zaprezentuj się najlepiej, a zyskasz w oczach rekrutera.
Najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy
Jakie są najbardziej skuteczne sposoby, aby znaleźć najlepszą pracę?
Porady dla kandydatów bez doświadczenia
Co zrobić, gdy nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego?

Jak szukać pracy?

Jak poprawnie napisać CV?

CV to skrót od słów Curriculum Vitae, które pochodzą z łaciny.
To nic innego jak krótkie i zwięzłe przedstawienie informacji o Tobie i na temat Twojego przygotowania zawodowego.

ZASADY PISANIA CV
Właściwe przygotowanie CV jest niezmiernie ważne i może decydować o zakwalifikowaniu Cię do dalszych etapów rekrutacji. Dlatego warto się do jego napisania przyłożyć, gdyż w innym przypadku ryzykujesz, iż Twoja kandydatura może być pominięta przez osobę rekrutującą.
Poprawnie napisane CV to połączenie przejrzystego układu graficznego i krótkiej, zrozumiałej treści, przy zachowaniu pewnych stałych i obowiązujących zasad.

Oto zasady, którymi należy się kierować:

WYGLĄD:
 • należy starać się, aby CV nie miało zbyt wielu stron – najlepiej, aby była to jedna strona,
 • CV powinno być napisane jedną ze standardowych czcionek, na białym papierze i bez zbędnych ozdobników.
TREŚĆ:
 • należy pisać językiem zrozumiałym, jasno, krótko i na temat,
 • należy unikać rozbudowanych opisów,
 • niedopuszczalne są jakiekolwiek błędy (ortograficzne czy stylistyczne).
UKŁAD, czyli jakie pozycje powinno zawierać CV:

1.  Informacje o sobie
 • imię i nazwisko,
 • wiek (data urodzenia lub liczba lat),
 • adres (pełny lub samo miasto),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail (w tym miejscu należy uważać na luźno brzmiące nazwy, gdyż nie wyglądają one profesjonalnie, najlepiej mieć skrzynkę z nazwą imię.nazwisko@...)
Można (ale nie trzeba) dopisać dodatkowe informacje jak: stan cywilny, obywatelstwo, narodowość.
Oprócz tego można wkleić swoje zdjęcie, które zwiększy zainteresowanie aplikacją. Pamiętać jednak należy, aby było ono aktualne i miało charakter formalny (aby nie było to np. zdjęcie z wakacji, czy wycięty fragment z jakiegoś zdjęcie grupowego).

2.  Wykształcenie
W tym miejscu należy „pochwalić się” wszelkim wykształceniem, a zwłaszcza tym, które wiąże się z pracą na konkretnym stanowisku.
Ważne jest, aby ze względów praktycznych, informacje były przygotowane w określonym porządku – na początku ostatnia szkoła, na końcu – pierwsza.
Koniecznie trzeba wpisać takie informacje jak:
 • daty rozpoczęcie i zakończenia studiów (szkół),
 • nazwę uczelni (szkoły), nazwę wydziału (profil klasy), nazwę kierunku i nazwę uzyskanego tytułu – np. magister, inżynier, technik itd.
3.  Doświadczenie zawodowe
Tutaj należy zawrzeć wszystkie doświadczenia zawodowe.
Podobnie jak przy wykształceniu - ważne jest, aby ze względów praktycznych, informacje były przygotowane w określonym porządku – na początku ostatnia szkoła, na końcu – pierwsza.
Koniecznie trzeba wpisać takie informacje jak:
 • daty rozpoczęcie i zakończenia pracy,
 • nazwę firmy (można zawrzeć też informację o branży firmy),
 • nazwa stanowiska pracy,
 • opis najważniejszych obowiązków – tutaj należy krótko i zwięźle wymienić najważniejsze zadania na stanowisku pracy – może być to zrobione w punktach,
 • jeżeli w jednej firmie pracowałeś na więcej niż jednym stanowisku – również należy to zaznaczyć, łącznie z określeniem daty kiedy miała miejsce zmiana stanowiska.
4.  Znajomość języków obcych
W tym punkcie należy wymienić języki obce, którymi się posługujesz wraz z informacją na jakim poziomie oceniasz ich znajomość.
Dodatkowo, jeżeli posiadasz jakieś certyfikaty potwierdzające znajomość języków – należy napisać jaki to certyfikat i kiedy został uzyskany.
Proponujemy, aby nie pisać tutaj nic na wyrost, gdyż znajomość języka można bardzo łatwo zweryfikować na rozmowie kwalifikacyjnej i jeżeli poziom jest znacznie inny od deklarowanego – nie świadczy to dobrze o kandydacie.

5.  Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
To miejsce jest po to, aby wymienić wszelkie dodatkowe kwalifikacje, czyli informacje odnośnie:
 • szkoleń – jakie i kiedy,
 • uprawnień, certyfikatów – jakie i kiedy,
 • posiadanej wiedzy i umiejętności – np. znajomość programów komputerowych, systemów zarządzania, nowoczesnych standardów pracy, itd.
 • posiadanych innych dokumentów – np. prawo jazdy
6.  Informacje dodatkowe
Ten punkt jest już mniej formalny i nieobowiązkowy.
Można w nim zawrzeć krótką informację na temat swoich cech osobistych i zainteresowań, czy też osiągnięć pozazawodowych.

Na końcu CV należy zawrzeć obowiązującą adnotację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
inne porady