Sprawdź ofertę

Poradnik.
Jak szukać pracy?

czytaj więcej
Zanim zaczniesz szukać pracy
Co należy zrobić zanim przystąpisz do poszukiwania pracy?

Informacje o wolnych miejscach pracy
Jak i gdzie szukać informacji o wolnych miejscach pracy?

Jak poprawnie napisać CV?
CV to Twoja wizytówka zawodowa - dowiedz się jak je poprawnie napisać.
Wzory CV
Pamiętaj - CV jest Twoją wizytówką! Pobierz jeden z naszych wzorów.
Jak poprawnie napisać listy motywacyjny?
List motwacyjny daje Ci możliwość zaprezento-wania swoich zalet.
Przed rozmową kwalifikacyjną
Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej to wstęp do powodzenia na rozmowie.
Rozmowa kwalifikacyjna
Zaprezentuj się najlepiej, a zyskasz w oczach rekrutera.
Najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy
Jakie są najbardziej skuteczne sposoby, aby znaleźć najlepszą pracę?
Porady dla kandydatów bez doświadczenia
Co zrobić, gdy nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego?

Jak szukać pracy?

Jak poprawnie napisać listy motywacyjny?

Pamiętaj – list motywacyjny daje Ci możliwość zaprezentowania swoich zalet!
Właściwie przygotowany list motywacyjny jest równie ważny jak CV i oba te dokumenty dają większą szansę na powodzenie oraz decydują o zakwalifikowaniu Cię do dalszych etapów rekrutacji.

Poprawnie napisany list motywacyjny (podobnie jak CV) powinno się przygotować w oparciu o pewne obowiązujące zasady, ale dodatkowo list (w przeciwieństwie do CV) daje większą możliwość zaprezentowania swojej kandydatury i przekazania potencjalnemu przyszłemu pracodawcy dodatkowych ważnych informacji.

I. List motywacyjny powinien dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania:

Jakim stanowiskiem lub obszarem zawodowym jesteś zainteresowany?
Tutaj należy wskazać nazwę stanowiska, na którym chcesz pracować.

Dlaczego ubiegasz się właśnie o to stanowisko?
To jest jedna z najważniejszych informacji dla przyszłego pracodawcy i warto się do tego przyłożyć. Musisz uzasadnić i przekonać pracodawcę – jaki jest powód, że aplikujesz na dane stanowisko i dlaczego uważasz, że będziesz dobrym pracownikiem na tym stanowisku. Nie zalecamy tutaj ogólnych opisów typu: „Zawsze interesowała mnie praca na tym stanowisku”, gdyż nie zawiera to żadnej informacji. Dużo lepszym rozwiązaniem jest napisać dlaczego ta praca będzie dla Ciebie ciekawa, co wg Ciebie jest w niej najbardziej interesujące, czy masz odpowiednie kompetencje wynikające z doświadczeń lub praktyk na podobnych stanowiskach, jakie Twoje cechy mogą być najbardziej przydatne na tym stanowisku. Dodatkowo – co powoduje, że decydujesz się na chęć pracy w danej branży.

Dlaczego swoją karierę zawodową chcesz związać z daną firmą?
Równie ważna informacja jak ta wcześniejsza. Pracodawcy lubią wiedzieć, że znasz firmę, wiesz czym się zajmuje i świadomie zaaplikowałeś właśnie do tej firmy. Dlatego jeżeli poszukujesz pracy np. w dużej międzynarodowej firmie, musisz przekonać pracodawcę, że planujesz swoją karierę związać ze środowiskiem międzynarodowym, jeżeli natomiast cenisz sobie pracę w niewielkiej lokalnej firmie – także powinieneś to zaznaczyć.

II. Formalne zasady sporządzania listu motywacyjnego:

Co powinien zawierać list?
 • dane osobowe i datę: imię, nazwisko, adres i nr telefonu – w lewym górnym rogu, równolegle do nich – data,
 • adresat: imię, nazwisko, tytuł osoby oraz nazwę firmy, do której wysyłany jest list motywacyjny,
 • zwrot grzecznościowy: „Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni Państwo”,
 • właściwa część listu, czyli odpowiedzi na pytania, o których pisaliśmy powyżej,
 • zakończenie: zwrot „Z poważaniem” i podpis.
Wygląd:
 • należy starać się, aby list motywacyjny napisany był na 1 stronie,
 • list motywacyjny powinien być napisany czytelną, standardową czcionką, na białym papierze i bez zbędnych ozdobników i podpisany, lub też w całości napisany odręcznie.
Treść:
 • należy pisać językiem zrozumiałym, bez rozbudowanych opisów,
 • niedopuszczalne są jakiekolwiek błędy (ortograficzne czy stylistyczne).

Praktyczne uwagi:
 • należy pamiętać, iż list motywacyjny wraz z CV stanowi całość, komplet dokumentów. Dlatego właśnie nie powinien powielać informacji zawartych w CV, gdyż w żadnym stopniu nie jest to rozbudowana ani opisowa wersja CV,
 • list motywacyjny nie musi być obszerny, dlatego nie warto pisać go „na siłę” i sztucznie zwiększać jego objętość. Wystarczy konkretnie uzasadnić swoje zainteresowanie daną ofertą.
inne porady