Sprawdź ofertę

Poradnik.
Jak szukać pracy?

czytaj więcej
Zanim zaczniesz szukać pracy
Co należy zrobić zanim przystąpisz do poszukiwania pracy?

Informacje o wolnych miejscach pracy
Jak i gdzie szukać informacji o wolnych miejscach pracy?

Jak poprawnie napisać CV?
CV to Twoja wizytówka zawodowa - dowiedz się jak je poprawnie napisać.
Wzory CV
Pamiętaj - CV jest Twoją wizytówką! Pobierz jeden z naszych wzorów.
Jak poprawnie napisać listy motywacyjny?
List motwacyjny daje Ci możliwość zaprezento-wania swoich zalet.
Przed rozmową kwalifikacyjną
Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej to wstęp do powodzenia na rozmowie.
Rozmowa kwalifikacyjna
Zaprezentuj się najlepiej, a zyskasz w oczach rekrutera.
Najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy
Jakie są najbardziej skuteczne sposoby, aby znaleźć najlepszą pracę?
Porady dla kandydatów bez doświadczenia
Co zrobić, gdy nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego?

Informacje o danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Talent Partners z siedzibą w: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 14.
Z administratorem można się kontaktować drogą mailową: ado@talentpartners.pl, lub pocztą tradycyjną: Talent Partners, ul. Zwycięstwa 14, 44-100 Gliwice.
Talent Partners jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i w ten sposób chronić dane osobowe. 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z realizacją procesów rekrutacyjnych w przesłanym przez Ciebie CV, lub w wyniku rejestracji w bazie danych kandydatów Talent Partners.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  1. Imię i nazwisko
  2. Dane kontaktowe – adres e-mail i numer telefonu.
  3. Data urodzenia – tylko, gdy sam ją wpisałeś do bazy danych lub CV.
  4. Miejscowość zamieszkania i województwo (dokładny adres tylko, gdy sam go wpisałeś do CV).
  5. Informacje o Twoim profilu zawodowym zawarte w CV, tzn. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stanowiska pracy, kategoria zawodowa, umiejętności i kwalifikacje zawodowe, zainteresowania (tylko, gdy sam je wpisałeś do CV).

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Talent Partners?

Talent Partners gromadzi Twoje dane osobowe w związku z tym, iż poszukujesz pracy lub jesteś zainteresowany zmianą pracy lub nowymi ofertami pracy.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Talent Partners na rzecz klientów (partnerów) firmy będących potencjalnymi pracodawcami.
Twoje dane osobowe są przetwarzane, aby kontaktować się Tobą w celach związanych z procesami rekrutacji drogę telefoniczną lub mailową.
Twoje dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane ani używane w celach marketingowych.

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz firmy Talent Partners – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Talent Partners pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W związku z realizacją procesów rekrutacyjnych, gdy zostaniesz zakwalifikowany kolejnych etapów rekrutacji, w kórych uczesniczy potencjany pracodawca, Twoje dane osobowe zostaną przekazane potencjalnemu pracodawcy, który wtedy stanie się także administartorem Twoich danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także podmioty świadczące usług na rzecz Talent Partners, w tym dostawcy usług i rozwiązań IT.

W związku faktem, iż przesłałeś swoje dane osobowe do bazy danych Talent Partners wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Talent Partners i związane z tym udostępnianie ich potencjalnym pracodawcom, a także w celu umieszczenia ich w bazie danych kandydatów Talent Partners.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres: ado@talentpartners.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Zastosowaliśmy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.