Sprawdź ofertę

Poradnik.
Jak szukać pracy?

czytaj więcej
Zanim zaczniesz szukać pracy
Co należy zrobić zanim przystąpisz do poszukiwania pracy?

Informacje o wolnych miejscach pracy
Jak i gdzie szukać informacji o wolnych miejscach pracy?

Jak poprawnie napisać CV?
CV to Twoja wizytówka zawodowa - dowiedz się jak je poprawnie napisać.
Wzory CV
Pamiętaj - CV jest Twoją wizytówką! Pobierz jeden z naszych wzorów.
Jak poprawnie napisać listy motywacyjny?
List motwacyjny daje Ci możliwość zaprezento-wania swoich zalet.
Przed rozmową kwalifikacyjną
Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej to wstęp do powodzenia na rozmowie.
Rozmowa kwalifikacyjna
Zaprezentuj się najlepiej, a zyskasz w oczach rekrutera.
Najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy
Jakie są najbardziej skuteczne sposoby, aby znaleźć najlepszą pracę?
Porady dla kandydatów bez doświadczenia
Co zrobić, gdy nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego?

Informacje o danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Talent Partners z siedzibą w: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 10.
Z administratorem można się kontaktować drogą mailową: ado@talentpartners.pl, lub pocztą tradycyjną: Talent Partners, ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z realizacją procesów rekrutacyjnych w przesłanym przez Ciebie CV, lub na skutek rejestracji w bazie danych kandydatów Talent Partners.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  1. Imię i nazwisko
  2. Dane kontaktowe – adres e-mail i numer telefonu.
  3. Data urodzenia – tylko, gdy sam ją wpisałeś do bazy danych lub CV.
  4. Miejscowość zamieszkania i województwo (dokładny adres tylko, gdy sam go wpisałeś do CV).
  5. Informacje o Twoim profilu zawodowym zawarte w CV, tzn. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stanowiska pracy, kategoria zawodowa, umiejętności i kwalifikacje zawodowe, zainteresowania (tylko, gdy sam je wpisałeś do CV).

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Talent Partners?

Talent Partners gromadzi Twoje dane osobowe w związku z tym, iż poszukujesz pracy lub jesteś zainteresowany zmianą pracy lub nowymi ofertami pracy.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Talent Partners na rzecz klientów (partnerów) firmy będących potencjalnymi pracodawcami.
Twoje dane osobowe są przetwarzane, aby kontaktować się Tobą w celach związanych z procesami rekrutacji drogę telefoniczną lub mailową.
Twoje dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane ani używane w celach marketingowych.

W związku faktem, iż przesłałeś swoje dane osobowe do bazy danych Talent Partners wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Talent Partners i związane z tym udostępnianie ich potencjalnym pracodawcom, a także w celu umieszczenia ich w bazie danych kandydatów Talent Partners.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres: ado@talentpartners.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Zastosowaliśmy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.